Termeni și Condiții MAX MENTOR

Ediția 1- 11 octombrie 2023

Prezentul Document de Termeni și condiții, împreună cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o găsiți aici, reprezintă contractul dintre MAX MENTOR SRL (Organizator) și dvs., în calitate de Client.

Definiții

maxmentor.ro sau Organizatorul: persoana juridică organizatoare a Evenimentelor prezentate pe site-ul www.maxmentor.ro (numită și simplu ”Site„), precum si ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web.

• Serviciu: Utilizarea de către Client a produselor și serviciilor prezentate în site-ului maxmentor.ro (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” și excluzând orice alte servicii care va sunt furnizate printr-un contract scris separat), utilizare guvernată de termenii prezentului document.

• Client: persoana fizică care a împlinit 18 ani sau persoana juridica care face o comandă pe site-ul www.maxmentor.ro sau se înregistrează/deschide cont ca și Client.

• Comanda: plasarea unei comenzi de achiziționare a unuia sau mai multor Servicii afișate în site-ul www.maxmentor.ro și efectuarea plății aferente, realizată de Client.

• Cont: spațiu virtual realizat în urma comenzii prin platforma de prezentare www.maxmentor.ro. Contul are rolul de a gestiona comenzile plasate, eventuale descarcari de materiale, date personale, date de facturare etc.

• Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat între Organizator și Client, fără prezența fizică simultană a Organizatorului și Clientului, data încheierii fiind data achiziției unui Serviciu, în condițiile prezentului Document.

• Curs online : curs/training/workshop care se organizează online prin diverse aplicații (exemplu nelimitativ: Zoom).

• Curs fizic : curs/training/workshop care se organizează la o adresă specificată de Organizator (exemplu nelimitativ: București, Strada Progresului nr. 134-138 Sector 5).

• Diploma de participare: document emis de Organizator în urma participării la Curs și care atestă exclusiv participarea la un Curs/Training/Workshop organizat de Max Mentor SRL, fără o recunoaștere sau acreditare din partea vreunei autorități sau instituții.

• Participant: persoana fizică care participă la Cursul achiziționat, cu vârsta minimă de 14 ani, care nu este în mod obligatoriu și Client, pentru care a fost achiziționat Cursul.

• Trainer: persoana fizică sau juridică care susține/produce serviciul achiziționat de Client și, de cele mai multe ori, este și titulara dreptului de autor.

• Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din achiziționarea unui Curs de la MAX MENTOR, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către MAX MENTOR, indiferent de modalitatea de achiziționare.

• Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul www.maxmentor.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

1. Părțile Contractante

1.1. Societatea MAX MENTOR S.R.L., având cod unic de înregistrare 46577148, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14911/2022, cont bancar nr.RO59RNCB0082173318220001, deschis la BCR, cu sediul în București, str. Progresului nr. 134-138, Corp A, etaj 2, Birou 1, Sector 5, reprezentata de Corina BUHUS, având funcția de Director General, operatorul platformei www.maxmentor.ro, în calitate de Organizator,

și

1.2. Clientul, cu datele de identificare introduse în platforma www.maxmentor.ro, agreăm următoarele: Termenii și Condițiile prezentate aici reprezintă contractul ce îl veți încheia cu MAX MENTOR SRL pentru achiziționarea serviciilor prezentate în Site și anume participarea la cursurile de dezvoltare personală și profesională susținute de Trainerii noștri. Orice comandă confirmata de Client, prin bifarea căsuței – Sunt de acord cu Termenii si Conditiile de Utilizare, reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei MAX MENTOR SRL, în conditiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă. Pentru dovedirea Termenilor și condițiilor de utilizare MAX MENTOR existente și în vigoare la data încheierii contractului, precum și la data confirmării comenzii de către client, site-ul www.maxmentor.ro permite salvarea si/sau listarea acestora, care va cuprinde în mod obligatoriu și data.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.maxmentor.ro. Clientul se obliga să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o Comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor Termeni și Condiții, prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii si conditiile și cu Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

2.2. MAX MENTOR își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de contractare în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.maxmentor.ro la momentul la care s-a plasat Comanda de către Client.

2.3. În cazul în care Comanda este plasată și cursul este achiziționat de reprezentantul legal ori tutorele minorului participant la curs, Contractul se consideră încheiat între reprezentantul legal al minorului ori tutorele acestuia și Organizator.

2.4. Serviciile pot fi accesate prin intermediul unui web browser.

2.5. Acest site („Site-ul”) include:

(a) posibilitatea de achiziționare a participării la cursurile susținute de Trainerii MAX MENTOR SRL, prezentate pe www.maxmentor.ro;

(b) suport online și alte servicii on-line accesibile prin intermediul site-ului web;

(c) informații tehnice, contractuale, despre cursuri, marketing si alte informații;

(d) conținut, cum ar fi date, text, software, sunet, fotografii, grafică, video, mesaje sau alte materiale.

3. Încheierea şi durata contractului.

3.1. Contractul intră în vigoare de la data efectuării plății, integrală sau parțială, conform condițiilor de plată la data achiziționării, conform condițiilor și ofertei de la momentul plasării Comenzii, şi produce efecte până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor contractuale.

3.2. Cursurile se pot desfășura pe parcursul mai multor sesiuni care mai pot fi denumite ședințe/sesiuni/module.

3.3. Cursurile nu vor fi înregistrate.

4. Valoarea contractului şi efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti către MAX MENTOR SRL suma prevăzută în momentul finalizării Comenzii online. Suma nu conține TVA, MAX MENTOR nefiind înregistrat ca plătitor de TVA. Data plății se consideră ca fiind momentul achiziției.

4.2. Plata serviciilor achiziționate prin MAX MENTOR SRL cu cardul bancar se va efectua prin intermediul procesatorului de plăți online NETOPIA Payments, sau prin transfer bancar.

4.3. Persoanele fizice nu pot face plata în numele unei persoane juridice, din contul de persoană fizică.

4.4. Dacă optați pentru plata prin transfer bancar este necesar ca înainte de efectuarea plății, să contactați Organizatorul și să solicitați emiterea unei facturi proforme în baza căreia să faceți plata.

4.5. Achiziția  se consideră finalizată la data plății. Dovada plății va fi transmisă pe e-mail la adresa office@maxmentor.ro.  După confirmarea plății veți primi datele de acces la curs.

4.6. Factura fiscală se va emite în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data confirmării plății și vă va fi comunicată pe adresa de e-mail înregistrată în Contul de utilizator. Factura fiscală se va emite cu datele furnizate de client. Vă rugăm să acordați importanță informațiilor furnizate și/sau introduse și contului creat, de persoană fizică sau juridică. În situația în care Comanda se va efectua de către o persoană juridică, prin reprezentantul său, factura fiscală se va emite pe numele persoanei juridice, dacă și plata se efectuează din contul acesteia.

4.7. Metodele de plată prin rate vor fi disponibile Clienților în site-ul MAX MENTOR în condițiile comunicate de procesatorul de plăți disponibile aici.

4.8. Pentru Comenzile la care plata nu se efectuează la data achiziției (de exemplu plata în rate, dacă această opțiune este disponibilă la data achiziției), neachitarea obligațiilor scadente atrage de la sine rezilierea contractului, fără alte notificări ori formalități, comunicarea încetării fiind opțională pentru Organizator.

5. Dreptul de autor. Confidențialitatea datelor și informațiilor

5.1. Conținutul Site-ului, constând în design, texte, grafică, structura, conținutul sau programa cursurilor, sunt proprietatea exclusivă a MAX MENTOR SRL ori a Trainerilor parteneri, după caz, acestora  fiindu-le rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect, și se află sub incidența legislației aplicabile drepturilor de autor și drepturilor conexe acestora, și altor legi privind proprietatea intelectuală / industrială.

5.2. Este interzisă utilizarea sau reproducerea fără acordul proprietarului a oricăruia dintre informațiile sau materialele prezentate în Site.

5.3. Utilizatorii Site-ului au următoarele drepturi:

– Navigarea în Site și explorarea conținutului,

– Diseminarea conținutului pe rețele sociale prin preluarea link-urilor sau prin butoanele de share din Site, dacă există,

– Utilizarea informațiilor sau fotografiilor publicate numai cu menționarea sursei,

– Inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site.

5.4. Este interzisă divulgarea către un terț, persoană fizică sau juridică, a datelor, informațiilor, materialelor furnizate în cadrul participării la cursul organizat de MAX MENTOR SRL și susținut de Trainer, precum şi a oricăror altor date, informații, materiale sau informații care pot prejudicia în orice fel, direct sau indirect societatea MAX MENTOR SRL ori Trainerii săi, indiferent dacă acestea sunt utilizate în scopuri comerciale sau nu.

5.5. Este interzis să se copieze, să se retranscrie sau să se folosească datele, informatiile, prezentările, tematicile, materialele sau sintezele furnizate de echipa MAX MENTOR SRL în alt scop în afara celui care a făcut obiectul colaborării cu MAX MENTOR SRL.

5.6. Este interzisă înregistrarea și filmarea cursului, online sau offline, fără acordul Organizatorului.

5.7. Fotografiile din timpul cursului vor fi realizate și distribuite cu acordul fiecărui participant la curs.

5.8. Utilizatorii Site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial său integral Site-ul, reproduce parțial său integral Site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata Site-ul în orice altă manieră contrară intereselor MAX MENTOR SRL sau a Trainerilor parteneri și fără acordul scris al acestora, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

5.9. În cazul în care se constată că această clauză a fost încălcată şi că s-a realizat distribuirea materialelor aflate în proprietatea MAX MENTOR SRL şi realizate de aceasta, sau a Trainerilor parteneri, fără a exista un acord scris în acest sens, ne rezervăm dreptul de a solicita daune materiale echivalente cu prejudiciul produs.

6. Autorizare

6.1. La finalul fiecărui curs, online sau offline, fiecare participant primește o diplomă de participare din partea organizatorului MAX MENTOR SRL, fizic sau pe e-mail.

6.2. Structura și descriere generală a cursurilor, inclusiv prezentarea video (prezent online și materialul scris ) nu vor fi utilizate de Client sau Vizitator sau terți și / sau exploatate în scopuri private și / sau de afaceri. Sunt excluse descrierile scurte ale structurii Cursului, care sunt furnizate pe Site pentru prezentare.

7.Accesare cursuri online. Suport de curs

7.1. În vederea achiziționării cursului, Clientul este rugat să furnizeze informații corecte, actuale și complete despre el, în conformitate cu șablonul de cerere. În plus, Clientul trebuie să actualizeze aceste date ori de câte ori se schimbă, dacă acest lucru este solicitat și dacă există un cont deschis de Client, pentru a le menține corecte, actuale și complete.

Dacă achiziționați Cursul pentru o terță persoană, exemplificativ: angajat,  copil minor etc, este obligatoriu să menționați numele complet și vârsta participantului în secțiunea corespunzătoare la data înscrierii in Site, sau cel puțin în secțiunea de Informații suplimentare.

Nu pot fi clienți minorii sub 16 ani. Cu toate acestea, minorii sub 16 ani pot participa la cursurile Max Mentor dacă sunt înscriși de părinți ori reprezentanții legali.

7.2. Informațiile furnizate către MAX MENTOR SRL vor fi utilizate pentru a finaliza Comanda dvs. sau pentru a îndeplini alte servicii solicitate de dvs. Veți primi e-mailuri pentru a vă confirma comanda sau pentru a vă livra produsul /serviciul achiziționat.

7.3. Pentru a avea un Cont de Client este nevoie să urmați pașii din Site. Pentru participarea la cursurile online prin aplicația Zoom, este nevoie de: Cont de utilizator Zoom, Aplicația Zoom Instalată, Webcam si Microfon funcțional, Laptop / PC.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor, recunoașteți că nu vă aparțin dreptul de autor și drepturile aferente asupra documentației de curs, ce vi se va comunica la data Cursului.

7.4. Prin achiziționarea unui curs, nu dobândiți dreptul de proprietate asupra cursului; dreptul de proprietate și drepturile de autor ale cursului aparțin în exclusivitate Trainerilor sau autorului cursului, după caz. Prin urmare, nu aveți dreptul să utilizați Cursul și / sau materialele aferente cursului în scopuri profitabile. Sunteți obligat să nu utilizați cursul în scopuri ilegale; în special trebuie să respectați dreptul de proprietate și drepturile de autor. Utilizarea mărcilor, siglelor, mărcilor comerciale și a altora nu este permisă fără acordul prealabil al titularului de drepturi.

7.5. Orice utilizare ilegală a Cursurilor achiziționate poate conduce la proceduri civile sau penale declanșate de titularului drepturilor respective.

7.6. Sunteti obligat sa despăgubiți titularul de drept de orice daune care decurg din încălcarea obligațiilor menționate anterior sau care decurg din încălcarea drepturilor proprii sau ale terților, inclusiv pierderile economice. Trebuie să despăgubiți proprietarii de drept de orice pretenții ale unor terțe părți care decurg din astfel de încălcări.

8. Condiția de retragere ori anulare Comandă. Returnarea prețului

8.1. Participanții pot solicita retragerea participării la curs și returnarea integrală a sumei achitate, în termen de maxim 14 zile de la data achiziționării acestuia, dar cu minim 5 zile înainte de data de susținere a cursului. Retragerea, fără invocarea vreunui motiv, cu mai puțin de 5 zile înainte de data de susținere a cursului, ori după această dată, atrage după sine pierderea taxei plătite, locurile la curs fiind limitate, iar taxele reprezentând costurile pentru organizarea acestuia.

8.2. Persoanele juridice nu beneficiază de dreptul de retragere.

8.3. În cazul în care o persoană nu poate participa la curs, aceasta își poate alege o altă dată de participare, fără niciun cost suplimentar, păstrând beneficiile sau reducerea obținută în momentul achiziției, dacă a fost cazul. Dacă o persoană nu participă la o parte din Curs, acest fapt nu o îndreptățește să solicite restituirea taxei achitate.

8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța, cu minim 3 zile înainte de începerea cursului, modificarea datei de desfășurare. În cazul în care numărul minim de participanți nu este întrunit, Organizatorul poate reprograma Cursul la o dată ulterioară, dar nu mai mare de 30 de zile de la data anulării (cu acordul tuturor participanților) sau poate anula cursului. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu noua dată propusă, sau în cazul anulării Cursului, Organizatorul va returna, în termen de maxim 14 zile lucrătoare, integral suma plătită pentru participarea la curs.

8.5. Organizatorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

  1. a) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
  2. b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MAX MENTOR, în cazul plății online;
  3. c) datele furnizate de către Client, pe Site, sunt incomplete și/sau incorecte.

8.6. În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere, iar Comanda este achitată, Organizatorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data informării Organizatorului de către Client asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

  1. pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire în contul din care a fost efectuata plată,
  2. pentru Comenzile achitate cu Op/Transfer/ -> prin virament bancar.
  3. pentru Comenzile achitate prin metodele de plată ”în rate”, pentru sumele deja achitate banii vor fi restituiți în contul cardului cu care s-a efectuat plata.

8.7. Trainerii nu vor putea oferi consultanță suplimentară, online sau offline, participanților la Curs. Contactarea trainerului după Curs pentru oferirea de informații suplimentare, poate fi efectuată doar prin Organizator și poate fi supusă unor tarife suplimentare de consultanță impuse de fiecare trainer și comunicate de MAX MENTOR după data solicitării acestor servicii de către Client.

9. Înregistrare, parole și responsabilități

9.1. Înregistrarea pe site-ul www.maxmentor.ro este gratuită. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parola de acces.

9.2. Nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi complet sigură. In consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației, nu vă putem asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise către noi.

9.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale Site-ului sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la contul dvs., reprezintă infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației romane în vigoare.

10. Politica de reclamații

10.1. Noi, echipa MAX MENTOR, suntem în permanență preocupați de calitatea serviciilor și a produselor. Prin urmare încurajam orice feedback, pozitiv sau negativ. Apreciem timpul și efortul tău pentru a ne comunica orice sugestie, satisfacție sau insatisfacție legate de experiența ta cu site-ul www.maxmentor.ro.

10.2. Ne puteți contacta prin una dintre modalitățile de mai jos:
Telefon: +40.730.202.119

E-mail: office@maxmentor.ro

Poștă: București, sector 5, str. Progresului nr.134-148, Corp A, etaj 2, biroul 2.

Sau direct pe Site prin secțiunea Contact (link).

10.3. Reclamațiile trebuie sa conțină numele, datele de identificare și de contact ale Clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și descrierea aspectelor reclamate.

În cazul în care nu veți fi pe deplin mulțumit(a) de răspunsul nostru, vă puteți adresa Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului (A.N.P.C.), București, Bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, Telefonul Consumatorului: 021-9551, e-mail: cabinet@anpc.ro, www.anpc.gov.ro.

11. Legea aplicabilă

11.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea româna în vigoare.

11.2. Orice litigiu care are ca obiect acest contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi adus spre soluționare în fața instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

MAX MENTOR

Shopping Cart
  • Your cart is empty.
Scroll to Top